ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ

Η πεζοπορία-περπάτημα κυριάρχησε τα τελευταία στάδια εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους αποτελώντας τον πρωταρχικό τρόπο μετακίνησης και εξυπηρετώντας την ικανοποίηση των βασικών του αναγκών. Η βιομηχανική επανάσταση και η επακόλουθη τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων αιώνων, η οργάνωση των μεγάλων αστικών κέντρων καθώς και η ροπή του ανθρώπου προς την ολοένα αυξανόμενη πολυτέλεια, έφεραν τον άνθρωπο του 20ου αιώνα να αφορίσει τελείως το βασικό τρόπο μετακίνησης και να χρησιμοποιεί εκτεταμένα τα μηχανοκίνητα μέσα. Η πεζοπορία επέστρεψε ξανά στο σύγχρονο άνθρωπο υπό μορφή σωματικής άσκησης και ψυχαγωγικής αναζωογόνησης.
 
Βέβαια, στο πέρασμα των αιώνων πολλές κοινωνίες στην ύπαιθρο δεν είχαν ανάπτυξη ανάλογη των μεγάλων αστικών κέντρων με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις των κατοίκων για βιοποριστικούς λόγους να γίνονται ακόμα και σήμερα είτε με ζώα είτε με τα πόδια. Το ίδιο συνέβαινε και στον Όλυμπο μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, περίοδο που σηματοδοτεί την αργή και σταδιακή έναρξη της τουριστικής του ανάπτυξης.
 
Σήμερα στον Όλυμπο υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών συνολικού μήκους μεγαλύτερου των 160 χιλιομέτρων. Η διάνοιξη των μονοπατιών του Ολύμπου έλαβε χώρα από την αρχαιότητα μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, εξυπηρετώντας διαχρονικά την αρχαία λατρεία του Δωδεκάθεου, την εκμετάλλευση φυσικών πόρων (κτηνοτροφία, υλοτομία) και προσφάτως (από το 1950 και έκτοτε) τον ορεινό τουρισμό.
 
Το δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών του Ολύμπου περιλαμβάνει διαδρομές για όλους. Από πολύ εύκολες και σχετικά μικρές σε απόσταση και δυσκολία, μέχρι πολύ απαιτητικές.  
 
Όσον αφορά τη σύνδεση του Ολύμπου με τις υπόλοιπες οροσειρές και ορεινά συγκροτήματα της χώρας μας, το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 καθώς και το Εθνικό μονοπάτι Ο2 διασχίζουν τον Όλυμπο, το πρώτο από ανατολή προς δύση (Λιτόχωρο - Κοκκινοπηλός) ενώ το δεύτερο από βορρά προς νότο.
 

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ EVENTS ON MOUNT OLYMPUS

01
ΟΚΤ

Η τραχιά ανάβαση με άρωμα Αιγαίου. Ο Γουμαρόσταλος του Ολύμπου.

07
AΥΓ

​Στο Μεγαλείο της Ολύμπιας Φύσης

17
ΙΟΥΛ

Stairways 2 Heaven: Hiking on the classic ridges of Mount Olympus

19
ΣΕΠ

The Autumnal Transition. A new Map and a new Hiking Guide

22
ΝΟΕ

Καταφύγιο Χρήστος Κάκκαλος: Winter Kick off

19
ΙΑΝ

Χειμερινές Περιπέτειες στον Όλυμπο